הבית בהרצליה

מבית סוכנות ישן לוילה מפנקת

 http://www.haya-architecture.com   :תמונות נוספות של פרוייקט זה ואחרים