הבית בירושלים

שיפוץ ועיצוב מחדש לבית וחצר תוך התאמה לשינויים במשפחה ולצרכי הדיירים

 http://www.haya-architecture.com   :תמונות נוספות של פרוייקט זה ואחרים