עוד בית בשורש

עוד בית בשורש

בית פרטי בשורש עם זוויות מפתיעות

מבט נוסף

מבט נוסף

משחק של זוויות ושיפועים

עוד בית בשורש

בית פרטי בשורש עם זוויות מפתיעות

 http://www.haya-architecture.com   :תמונות נוספות של פרוייקט זה ואחרים