top of page
הבית ברמות

הבית ברמות

בית פרטי ברמות עם נגיעות ים תיכוניות משודרגות - כיפה שקופה, קשתות וקווים מעוגלים הכיפה הייחודית מכניסה תאורה טבעית ומדגישה את הקשר עם החוץ

קשתות מאורכות

קשתות מאורכות

אלמנט ים תיכוני משרה כאן תחושת נינוחות

קשתות ומרפסות

קשתות ומרפסות

מרפסות שמש פונות אל נוף הרים

המדרגות

המדרגות

גרם מדרגות מעוגל מוביל מהרחוב אל הבית ומקיים דיאלוג עם הקשתות והכיפה

הבית ברמות

בית פרטי ברמות עם נגיעות ים תיכוניות משודרגות - כיפה שקופה, קשתות וקווים מעוגלים

 http://www.haya-architecture.com   :תמונות נוספות של פרוייקט זה ואחרים

bottom of page