הבית בצור הדסה

הבית בצור הדסה

בין הסגנון התעשייתי לכפרי, בין אוירה חמימה לחומר גלם חשוף

הבית בצור הדסה

בין הסגנון התעשייתי לכפרי, בין אוירה חמימה לחומר גלם חשוף

 http://www.haya-architecture.com   :תמונות נוספות של פרוייקט זה ואחרים